Locomotive Diesel si Linii de cale ferata
Reparatii - Intretinere
Servicii de manevra industriala
Vanzare - Cumparare - Inchiriere - Locomotive Diesel

Locomotive - Linii de cale ferata
Informatii Constantin Grup
Reparatii, intretinere, locomotive, linii de cale ferata
Locomotive, vanzare
Licente, autorizatii, locomotive, cale ferata
Service locomotive si linii de cale ferata - Imagini
contact reparatii, inchirieri locomotive
AFER - Autoritatea FEroviara Romana - este institutie publica, organism tehnic al Ministerului Transporturilor, care asigura inspectia de stat si controlul in activitatea de transport feroviar, cat si licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea si certificarea furnizorilor de produse si servicii in domeniul feroviar. 
REPARATIILE PLANIFICATE sunt lucrari care se efectueaza la anumite intervale de timp, pe durata de exploatare a unei locomotive. Acestea au scopul de a readuce locomotiva la parametrii functionali initiali (parametrii constructivi), care sa permita functionarea normala a locomotivei intre reparatiile planificate. Ele sunt de tip RR - Reparatii cu Ridicarea locomotivei de pe boghiuri, RG - Reparatii Generale si RK - Reparatii Capitale. In practica caii ferate se intrebuinteaza denumirea prescurtata a acestor reparatii planificate, respectiv: 
RR- Reparatii cu Ridicarea
RG - Reparatii Generale
RK - Reparatii Kapitale
REVIZIILE PERIODICE sunt lucrari care se efectueaza periodic, in scopul asigurarii functionarii normale a locomotivei, pana la urmatoarea reparatie planificata. Ele sunt de tip :
RT - revizie tehnica (la 30 zile)
R1 - revizie tip 1 (la 90 zile)
R2 - revizie tip 2 (la 180 zile)
2R2 - revizie tip 2R2 (la 360 zile)
REPARATIILE ACCIDENTALE sunt lucrari care se efectueaza in afara reviziilor periodice si a reparatiilor planificate, ori de cate ori sunt necesare, pentru inlaturarea unor defecte de agregate si subansamble de la locomotiva. 
POLITICA DE CALITATE 
AUTORIZATII DE FURNIZOR FEROVIAR 
Pentru revizii si reparatii locomotive si cale ferata
Autorizatie feroviara pentru revizii si reparatii locomotive
Autorizatie feroviara pentru revizii si reparatii locomotive
click pe imagini pentru detalii
SISTEMUL CALITATII 
    Succesul si prosperitatea unei societati comerciale este asigurat de produse de calitate, care sa satisfaca cerintele implicite si explicite ale tuturor clientilor, cu costurile cele mai mici
    Pornind de la acest concept, pentru realizarea scopului propus, CONSTANTIN GRUP a elaborat si a implementat un sistem al calitatii conform cerintelor standardului roman SR EN ISO 9002 : 1995, adoptat ca document de referinta. 
    Incepand cu anul 1999, prin aportul domnului inginer Adrian URSĂ, Director Asigurarea Calitatii, avand la baza experienta in activitatea de conducere si control a reparatiilor de locomotive, dobandita in Depoul CFR Bucuresti Triaj, Regionala CF Bucuresti si in Directia Generala de Material Rulant din centralul SNCFR, s-au elaborat toate documentele Sistemului Calitate, a fost instruit intregul personal in privinta cerintelor Sistemului Calitatii, reusindu-se implementarea pas cu pas a noului mod de lucru. 
    Faptul ca sistemul a fost corect implementat si este mentinut, conform cerintelor standardului SR EN ISO 9002 : 1995, a fost confirmat de obtinerea Certificatului de conformitate seria CS nr. 105, eliberat de Autoritatea Feroviara Romana - Organismul de certificare.
CERTIFICAT DE SISTEMUL CALITATII
Certificat sistemul calitatii
click pe imagine pentru detalii
CERTIFICATE DE OMOLOGARE TEHNICA
   Urmatoarele certificate avizeaza REPARATIILE PLANIFICATE (RG) pentru respectivele tipuri de locomotive.
 
Certificat de omologare tehnica pentru LDH 1250
LDE 1250
Certificat de omologare tehnica pentru LDE 1300
LDE 1300
Certificat de omologare tehnica pentru LDE 2100
LDE 2100
Certificat de omologare tehnica pentru LDH 1250
LDH A si B
Certificat de omologare tehnica pentru LDH 1250
LDH C
Certificat de omologare tehnica pentru LE-3400
LE 3400
Certificat de omologare tehnica pentru LE-5100

LE 5100
click pe imagini pentru detalii
 
PARC PROPRIU – totalitatea locomotivelor care se afla in proprietatea unei societati si care pot fi in stare de functionare in serviciu propriu, inchiriate, aflate in curs de reparatie sau defecte.